O FIRMIE

inTechMET – SKUPIENI NA KRAWĘDZI – maszyny do gratowania, szlifowania, fazowania krawędzi blach, rur, prętów. W ofercie znajdują się : gratowarka do blach, fazowarka prętów, dyski do gratowarek, szlifierko gratowarki blach, szlifierka końców rur, walce do gratowarek, czyszczarka rusztów lasera, pasy ścierne gratowarek.
Zastosowanie oferowanych maszyn pozwala na wydajne, powtarzalne i zapewniające wysoką jakość : usuwanie wypływki po plazmie, gratowanie blach po laserze, fazowanie prętów, zatępianie blachy po cięciu mechanicznym, fazowanie prętów, czyszczenie rusztów lasera.