Zaokrąglanie krawędzi detali przed malowaniem

Krawędzie elementów konstrukcyjnych blach po wypalaniu plazmowym / laserowym / wodnym, nie nadają się do malowania. Powłoka malarska nie utrzyma się na ich ostrych krawędziach, które trzeba zaokrąglić / zaoblić. Można to robić manualnie szlifierką [sposób niedokładny, niepowtarzalny i czasochłonny] lub fazowarką [nie jesteśmy wszędzie w stanie dojść głowicą obróbczą [fasole, podcięcia, zakamarki…]. Szczególnie problematyczne są mniejsze i średnie detale, które mają stosunkowo krótką krawędź, a więc trzeba je relatywnie często mocować. Jest to żmudna i mało wydajna praca.

Z pomocą przychodzi technologia obróbki ściernej maszyną OXY650-4B https://intechmet.com.pl/produkty/szlifierko-gratowarki-blach/1-1-szlifierko-gratowarki-automatyczne-blach/ operującą czterema obrotowymi walcami lamelowymi https://intechmet.com.pl/produkty/sciernice-dogratowarek/walce-i-kostki-lamelowe/, które w sposób powtarzalny zaokrąglają / zaoblają wszystkie ostre krawędzie [zewnętrzne i wewnętrzne] detali oraz doszlifowują ich powierzchnie. Zaoblanie krawędzi to warunek konieczny, wymagany często przed malowaniem w odpowiedzialnych konstrukcjach pracujących np. na morzu.