Nierówność na krawędzi blachy powstaje podczas procesów formowania detali w procesach tłoczenia, wiercenia lub cięcia mechanicznego oraz termicznego.
Podczas cięcia termicznego gazami palnymi oraz plazmą powstaje wypływka natomiast podczas cięcia laserowego ostry grat . W obydwu procesach na  krawędzi może powstawać tlenek . Podczas obróbki mechanicznej (cięcie, wiercenie, frezowanie) mogą powstawać zadziory . Oprócz nierówności na krawędziach, detale mogę również posiadać nierówności na powierzchni – rdzę, odpryski itp.
Gratowanie to proces mechanicznego usuwania z krawędzi detalu zadziorów czy gratu po wspomnianych procesach obróbki mechanicznej i termicznej. Gratowarki blach służą do jednoczesnego usuwania gratu i lekkiej wypływki z konturów detali oraz ich lekkiego zaokrąglania (jeśli jest wymagane – również wykonywanie promieni na krawędziach). Proces gratowania sprawia, że krawędź jest “bezpieczna” w zetknięciu z innymi przedmiotami oraz nie następuje na niej spiętrzenie naprężeń. Może być na trwale pomalowana / ocynkowana (bez ryzyka złuszczania powłoki).
W zależności od wielkości gratowanego detalu, jego grubości, rodzaju materiału, skomplikowania konturów cięcia oraz pożądanego efektu do dyspozycji zasadniczo są dwa rodzaje narzędzi gratujących : dyski gratujące oraz walce gratujące
W zależności od wielkości produkcji oraz stopnia skomplikowania detali i wymagań obróbki, możemy zaoferować kilka rodzajów gratowarek blach