Automatyczne fazowarki obustronne tulei i krótkich prętów to obrabiarki, które wydajnie i powtarzalnie zataczają ich obydwa końce z zewnątrz pod kątem, podtaczają od wewnątrz lub wyrównują ich czoło. Wyposażone w dwie głowicę trzyostrzowe z wymiennymi płytkami do fazowania. Podajnik pobiera tuleję z zasobnika i podaje do szczęk zaciskowych dobranych do danej średnicy. Tuleja zostaje bardzo szybko i sztywno unieruchomiona i tym samym przygotowana do fazowania. Dwie głowice umieszczone po obydwu stronach tulei zbliżają się do niej, dokonując obróbki. Po jej zakończeniu głowice się oddalają a obrobiona tuleja zostaje zwolniona i proces powtarza się automatycznie.

Dane użytkowe modelu50ST80ST100ST120ST
Średnica preta5-25mm10-30mm15-35mm20-40mm
Średnica tuleji8-50mm10-80mm15-100mm20-120mm
Długość robocza detalu20-100mm
Dokładność obróbki+ – 0,1mm
Szybkość obróbki5-10 sekund